Tugi

Korduv kontrolltöö

(5 ak tundi)

45€

Mereneid Koolituse õppekava näeb ette, et koolituse põhiõppe moodulid lõppevad kontrolltööga. Kontrolltöö on vastavalt nendele moodulitele, mida õpilane õppeperioodil läbis. Kontrolltöö viib läbi õpetaja, kes on olnud õpilasele koolitajaks. Positiivse hinnangu korral väljastatakse õpilasele TÕEND mooduli(te) lõpetamise kohta.

Koduv kontrolltöö - juhul kui õpilasel kontrolltöö ei õnnestu ja koolitaja hinnangu põhjal vajab õpilane veel õppimiseks aega, väljastatakse õpilasele soovi korral teatis läbitud mooduli(te) kohta ja antakse kokkuleppel koolitajaga võimalus tulla KORDUV KONTROLLTÖÖLE (45 EUR).

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA)

(5 ak tundi)

45€

Maniküürioskused on kohustuslikuks eelduseks kõikide kunstküünte tehnoloogiate õppimisel, see on kohustuslik nii Eestis kui mujal Euroopas küünetehniku kutsetunnistuse taotlemisel.

Sageli on meie juures õppida soovijatel vajalikud eeldused olemas ja soovitakse omandada vaid kunstküünte tehnoloogia moodulid.

VÕTA on protsess, mis arvestab varasemalt omandatud teadmisi ja kogemustest õppimist ning mida Mereneid Koolituskeskuses õppekava täitmisel arvestatakse, et vältida juba õpitu taasõppimist.

Veendumaks, et teie teadmised vastavad meie ootustele, korraldab koolitaja enne tehnoloogia mooduli õppimise juurde asumist sisseastumisks kontrolltöö, mis koosneb testist (20 küsimust) ja praktilise töö sooritamisest.

Kui õpilane sooritab (VÕTA) kontrolltöö positiivsele tulemusele jätkatakse tehnoloogia õppimist vastavalt koolitaja juhendamisele.

Enne VÕTA eksamile asumist mõtle, kas õpikogemus ja teadmised on piisaval määral säilinud, kas vastavad Mereneid Koolituskeskuse õppekava järgi 1. Mooduli Teoreetilised ja sissejuhatavad üldteadmised ja 2. Mooduli: Käte ja küünte hooldus ja erinevad maniküüri võimalused õpiväljunditele, et saaksid edasiste tehnoloogiate omandamisega edukalt hakkama.