Tugi

Korduv kontrolltöö

Korduv kontrolltöö teooria test või praktiline

Mereneid Koolituse õppekava näeb ette, et kunstküünte tehnoloogia õppeperiood (6 päeva) lõppeb (seitsmes õppepäev) kontrolltööga. Kontrolltööle annab hinnangu õpetaja, kes on olnud õpilasele koolitajaks. Positiivse hinnangu korral väljastatakse õpilasele TÕEND mooduli lõpetamise kohta. 

Juhul kui õpilase töö ei õnnestu ja hinnangu põhjal vajab õpilane veel õppimiseks aega, väljastatakse õpilasele soovi korral teatis läbitud mooduli(te) kohta ja antakse võimalus tulla uuele KORDUV KONTROLLTÖÖLE.