Asiakaspalvelu
Mereneidin koulutuskeskus

Mereneidin koulutuskeskus

Koulutuskalenteri

Mereneidin koulutuskeskuksella on tällä hetkellä Viron koulutus- ja tiedeministeriön myöntämä koulutuslupa nro. 6392HTM. Mereneidin koulutuskeskus on lisensoitu koulutuspalvelujentarjoaja, joten koulutus on verovähennyskelpoinen.
Mereneidin koulutuskeskus painottaa koulutuksissaan käytännöntaitoja ja vastaavan koulutustodistuksen saanut koulutuksen suorittanut henkilö pystyy tekemään asiakkaalle kauniit kynnet hoitolan vastaavalle hoidolle määrittelemän ajan puitteissa. Kauniiden kynsien laiton on oltava turvallista sekä asiakkaalle että kynsiteknikolle. Koulutuksen aikana tuleville kynsiteknikoille kerrotaan ja esitellään kuinka useat ensisilmäyksellä pienet seikat (työpaikan hygieniataso, ilmastointi, asiakkaan neuvonta, työsopimukset, ammattitautien ennaltaehkäisy) vaikuttavat työmenestykseen. Kynsiteknikon työ liittyy läheisesti taidealaan (käsityö), mutta erityisesti myös terveydenhuollon työntekijöiden päivittäiseen rutiininomaiseen desinfiointiin ja sterilointiin. Kannattaa myös muistaa asiakaspalveluun liittyvät psykologian perusteet. Koulutuksemme on saavuttanut asetetut tavoitteet silloin kun osallistujat - tulevat kollegamme - sisäistävät sen, että kynsiteknikon työ on jatkuvaa, erittäin kiintoisaa sekä haasteellista oman osaamisen täydentämistä. Jatkuvasti täydentyvä Mereneidin Youtube-kanava on apuna koulutukseen osallistujille ja myös jo koulutuksen suorittaneille, ja lisää tietoa löytyy Mereneidin sivustolta kohdasta Avuksi kynsiteknikolle ja tietysti myös Mereneidin tuote- ja asiakaspalvelusta.
Opetus tapahtuu Mereneidin koulutuskeskuksen koulutussuunnitelman mukaisesti, joka on laadittu Viron kauneudenhoitopalvelujen valtiollisen opetussuunnitelman mukaan (vahvistettu 9.2.2009) ja Virossa voimassa olevan kynsiteknikon ammattitutkinnon pätevyysvaatimuksien perusteella.

Koulutussuunnitelma koostuu perus- ja täydennyskoulutuksista.

Peruskoulutusohjelma käsittää kynsiteknikon ja manikyristin ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen.

Täydennyskoulutuksen puitteissa tarjotaan osaamista ylläpitäviä ja täydentäviä koulutuksia esimerkiksi kynsien muotoiluun ja Nail Art -koristeluun liittyen. Koulutukseen osallistuneet saavat vastaavan todistuksen. Kaikki ulkomailla työskentelevät koulutuksen hyväksytysti suorittaneet saavat tarvittaessa englanninkielisen todistuksen.Koulutusohjelma sopii sekä aloitteleville kynsiteknikoille ja manikyristeille, ja myös jonkin aikaa alalla toimineille. Täydennyskoulutuksen uudet kurssit sopivat myös aiemmin koulutuksiimme osallistuneille!

Tilat

Kynsiteknikoille suunnatut kurssit järjestetään kuudelle henkilölle sopivassa, nykyaikaisesti sisustetussa huoneessa, joka vastaa koulutussuunnitelman asettamia vaatimuksia. Koulutustiloissa pidettävä teorialuentoja mahtuu kuuntelemaan yhteensä 20 osallistujaa. Tilat on varustettu kynsiteknikon työn ja manikyyrien edellyttämillä tarvittavilla laitteilla ja työvälineillä.

Kouluttajat

Mereneidin koulutuskeskuksen koulutuksista vastaavat viisi pitkän työkokemuksen omaavaa kynsiteknikkoa-kouluttajaa, jotka ovat suorittaneet vastaavan koulutuksen Englannissa sijaitsevassa United Beauty-koulutuskeskuksessa. Kouluttajamme täydentävät osaamistaan jatkuvasti sekä testaavat tietojaan kansainvälisissä koulutuksissa sekä kilpailuissa. Koulutuksen sisällöstä riippuen, käytämme myös ulkomaisia opettajia.